Personvernserklæring

Denne personvernserklæring gjelder for alle nettaviser på NewsFlow-plattformen. Med "Nettavisen" menes firmaet/avisredaksjonen bak den aktuelle nettavisen du klikket frem denne meldingen på.

Administrering av brukeres personlige informasjon

Ved registrering av en personlig profil på nettavisen blir du bedt om å oppgi ulik informasjon, som brukernavn etter eget ønske, e-postadresse, postadresse etc. Det er viktig å velge et passord som du aldri tidligere har brukt og vi anbefaler deg å skifte passordet ofte.

E-postadressen, telefonnummer, og postadressen du oppgir under registreringsprosessen på nettavisen vil aldri være synlig eller på noen måte tilgjengelig for andre brukere.

Vær oppmerksom på at vi avskriver oss alt ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå dersom du ikke følger disse retningslinjene for personvern eller våre Betingelser.

Nettavisen er på ingen måte involvert i aktiviteter som inneholder salg, videreformidling eller annen uautorisert bruk av dine personlige opplysninger. Ved å oppgi dine personlige opplysninger til oss og ved bruk av internettjenesten, aksepterer du våre vilkår og betingelser som er beskrevet i denne teksten og i våre Betingelser.

All bearbeiding av personlig informasjon vil bli behandlet i henhold til Personvernsloven i Norge. Du har rett til innsyn i de personopplysninger vi har om deg og at feilinformasjon blir korrigert. Kontakt oss dersom du har spørsmål i forhold til dine personopplysninger.

Facebook

Ved å koble din brukerkonto i nettavisen sammen med din Facebook-konto, vil ingen informasjon hentes ut eller postes på Facebook. Det eneste som utveksles er en innloggingsnøkkel for å autentisere din brukerkonto på nettavisen mot Facebook. Alle data overføres kryptert.

Du kan valgfritt velge å hente ut ditt profilbilde fra Facebook og bruke som profilbildet i din brukerkonto hos nettavisen om ønskelig. Det gjør du i så fall under Min side.

Kontakt via e-post

Nettavisen forbeholder seg retten til å benytte din e-postadresse til å svare på henvendelser og spørsmål fra deg, formidle informasjon, bekrefte mottatt e-post, sende varslinger og betalingskvitteringer for abonnement eller dersom vi av en eller annen grunn skulle kontakte deg i forbindelse med din brukerkonto eller medlemskap.
Nettavisen vil aldri sende deg "spam" eller bruke databasen til å formidle informasjon for å muliggjøre liknende for andre. "Spam" er i denne forbindelse definert som masseutsendelse av e-post, som benyttes til markedsføringsformål. Markedsføring av nettavisen sine aktiviteter kan bli sendt til medlemmer via e-post.

Kredittkortopplysninger

Når du betaler via vår hjemmeside er du sikret mot at nettavisen eller andre får tilgang til din bankkonto eller ditt kredittkortnummer. Nettavisen lagrer ingen følsomme kredittopplysninger. Vi bruker DIBS, som er en av de ledende, profesjonelle betalingstjenestene i Scandinavia for transaksjoner over internett

Cookies

For å kunne logge deg inn på nettavisen må du ha aktivert "cookies"-funksjonen i din nettleser. "Cookies" benyttes for å identifisere våre servere til din data, slik at de gjenkjenner hverandre.

Vilkår

For å få tilgang til vår internettjeneste og kunne benytte deg våre tjenester, må du akseptere avtalevilkårene. Avtalevilkårene omfatter alle aspekter som styrer forståelsen mellom oss som leverandør og du som bruker. Avtalevilkårene er tilgjengelig i våre Betingelser som du kan finne i registreringsskjemaet for nye brukere og i bunnen av login/Min Profil-siden.